• Home
 • Praktijkinformatie
 • Zorgaanbod

Zorgaanbod

Mijn praktijk biedt huisartsgeneeskundige zorg. U kunt iedere werkdag zonder afspraak bij mij terecht tussen 8 en 9 uur. Dan is er een inloopspreekuur. Dit is voor een klacht die een beperkte hoeveelheid tijd kost. Als u een klacht hebt, die meer tijd vergt( of meerdere), kan ik u helpen tijdens het afspraakspreekuur. Een afspraak is meestal binnen 2 dagen te maken. Voor een afspraak wordt 10 minuten gereserveerd. Er kunnen dan 2 klachten besproken worden. Denkt u meer tijd nodig te hebben , overlegt u dan met de assistente voordat u een afspraak maakt.

Ik leid huisartsen op. Dat kan betekenen dat u bv. tijdens het open spreekuur door de huisarts in opleiding geholpen kunt worden. U kunt desgewenst uiteraard mij spreken. U moet die voorkeur wel aangeven bij de assistente. De huisarts-in-opleiding zal ruim de tijd voor u nemen en overlegt zn. tijdens het spreekuur, maar in ieder geval na afloop, uw consult met mij. Vaak kunt u dezelfde dag een afspraak maken bij de huisarts-in-opleiding.

In de praktijk is extra apparatuur aanwezig. Zo doen wij:

 • ECG's
 • 24 uurs bloedrukmeting
 • Longfunctie meting (spirometrie)
 • Vaatonderzoek benen (Doppler)
 • Audiometrie
 • Tympanometrie
 • Kleine chirurgie
 • Stikstofbehandeling

De assistentes hebben hun eigen spreekuren. Zij verrichten o.a. de volgende handelingen:

 • Uitspuiten van oren
 • Maken van uitstrijkjes
 • Meten van bloedrukken
 • Nakijken van urine's
 • Meten van bloedsuiker
 • wondverzorging
 • zwachtelen

Chronische zorgspreekuren

 • Diabetes spreekuren
 • Spreekuren voor Cardio Vasculair Risicomanagement
 • Spreekuren voor COPD/Astma, sinds kort is er een astma/emfyseemspreekuur door een longverpleegkundige
 • Op 2 ochtenden en 2 middagen is er een psycholoog in de praktijk aanwezig. U kunt met hem/haar een afspraak maken via mijn assistente. 
 • Voor de Hypertensie , COPD en Cardiovasculair spreekuur wordt door de assistente toestemming gevraagd om landelijke anonieme informatie door te geven. Gaarne uw medewerking hieromtrent, zo kunnen we de zorg nog beter optimaliseren