Huisartsopleider

Huisarts in opleiding

Het zal bij de meeste van u bekend zijn dat er sinds maart 2008 een Huisarts in opleiding werkzaam is in mijn praktijk. Hij/ zij werkt dan als onderdeel van een drie jarige opleiding een jaar in mijn praktijk mee.

Ik bemerk dat er de laatste tijd regelmatig mensen zijn die, om uiteenlopende redenen liever niet op het spreekuur van de huisarts in opleiding komen. Als reden wordt aangegeven dat niet voor iedereen duidelijk is of hij/zij al arts is en men heeft vaak het idee dat hij/zij niet op de hoogte is van de lopende problematiek of voorgeschiedenis.

Het staat u natuurlijk altijd vrij om te vragen bij mijzelf op het spreekuur te komen en we zullen deze wens ook altijd honoreren. Ik zou het echter jammer vinden als hierdoor de opleiding van de huisarts in opleiding in het geding komt. Immers ook voor u is het belangrijk dat er goede opvolgers worden opgeleid. Daarnaast ervaar ik het opleiden van een arts tot huisarts als een dankbare taak die mij veel voldoening geeft. Daarnaast is het gewoon leuk. Het geeft mij extra energie.

Daarom ter verduidelijking nog even het volgende:

  • De huisarts in opleiding is een afgestudeerde arts! Hij/zij wordt gedurende drie jaar opgeleid tot volwaardig huisarts.
  • Alle patiënt kontakten worden nabesproken met mij. Veel kontakten worden zelfs vooraf besproken zodat voor de huisarts in opleiding de relevante voorgeschiedenis bekend is.
  • In onze computer en ons archief is voor de huisarts in opleiding alle relevante voorgeschiedenis terug te vinden.
  • Waar nodig vraagt de huisarts in opleiding mij tijdens het consult erbij om mee te beoordelen.
  • Voor u zijn er ook voordelen. Zo heeft de huisarts in opleiding langer de tijd voor u!

Al met al hoop ik een en ander nu wat duidelijker is. Samengevat: u hebt natuurlijk altijd het recht om mijzelf te zien maar geef ook de huisarts in opleiding een kans! Ik ben dik tevreden over haar.

Gerard De Bruijn