Spreekuren praktijk

Beste mensen,

Het zijn vreemde tijden. De wereld staat een beetje stil en dat merken we ook in de praktijk. De eerste weken waren hectisch met veel organisatiewerk en kennis vergaren. Inmiddels zijn we enkele weken verder en daarbij valt op dat we behoudens luchtwegklachten nauwelijks meer patiënten zien. We begrijpen goed dat u om ons te ontlasten en ook om de kans op besmetting van u zelf tegen te gaan onze praktijk hebt vermeden de laatste weken. Echter nu een paar weken later maken wij ons toch wel enige zorgen dat klachten die de gezondheid kunnen schaden bij uitstel van behandeling mogelijk nu te laat bij ons komen. Daarnaast zijn er misschien erg hinderlijke klachten die wij toch zouden kunnen oplossen.
WACHT daarom niet te lang !! Er zijn verschillende manieren waarop wij veilig zorg kunnen bieden !

Lees meer

Wet op Privacy per 25-05-2018

Zoals u wellicht weet is de wet op de privbacy verder aangescherpt per 25 mei 2018.

Dit betekent voor onze patienten in de leeftijd van 12 tot 16 jaar dat wij de uitslagen van onderzoek niet meer zomaar mogen doorgeven aan de ouders, zonder dat degene bij wie het onderzoek is gedaan bij het telefoongesprek aanwezig is.

Patienten vanaf 16 jaar moeten zelf bellen voor hun uitslagen, deze mogen niet aan derden worden verstrekt ook niet aan de evt. partner.

LSP tijdelijk opengesteld

Door de uitbraak van Covid-19 wordt een toenemend aantal patiënten gezien op een andere plek dan de huisartsenpraktijk, zoals op de huisartsenpost of een speciaal ingerichte huisartsen coronapost. De verwachting is dat dit gedurende de verspreiding van het coronavirus door Nederland verder gaat toenemen.
Op een huisartsenpost of coronapost worden patiënten meestal niet door hun eigen huisarts gezien, die over hun volledige medische dossier beschikt, maar door een andere huisarts. Als de zorgprofessionals op de HAP en SEH sneller zicht hebben op de actuele medische gegevens uit het huisartsdossier van de patiënt, kunnen zij adequater en sneller (be)handelen.
Via het Landelijk Schakelpunt (LSP) is er op vrijwel elke huisartsenpost inzagemogelijkheid in die actuele medische gegevens, zoals die in de professionele samenvatting van het huisartsdossier staan. Inzage is alleen mogelijk als de patiënt daarvoor vooraf toestemming heeft gegeven, via de eigen huisarts of via volgjezorg.nl. Inzage vindt alleen plaats op het moment dat de patiënt contact heeft met de triagist en/of waarnemend huisarts van de huisartsenpost.

Lees meer

Reizigersadvisering en vaccinatie

Dr.. v.d. Velden heeft zich gespecialiseerd  in reizigersadvisering. U kunt een afspraak maken bij de assistente.

Van te voren dient u een formulier in te vullen: u kunt dit vinden onder praktijkinformatie --> reizigersinformatie

Lees de informatie even goed door. Het formulier kunt u direct via de site invullen en versturen.

Dinsdag niet meer aanwezig

Beste mensen,

Ik wil u graag even op de hoogte brengen van een verandering die per half februari gaat plaats hebben. Per 15/02 treedt ik namelijk voor een dag in de week in dienst van de huisartsenopleiding van het VUmc waar ik me ga bezig houden met het begeleiden van groepen huisartsen in opleiding.

Ik ben nu bijna 16,5 jaar fulltime werkzaam geweest in de praktijk. Jaren waarin er in de praktijkvoering veel is veranderd maar ik nog steeds met veel plezier mijn werk als huisarts uitvoer. Wel is het zo dat ik gemerkt heb dat nieuwe prikkels en uitdagingen me helpen om energiek en enthousiast te blijven. Vooral het starten als opleider voor huisartsen in opleiding heeft me veel energie gegeven. Daarnaast doe ik veel werkzaamheden voor de huisartsenpost.

Lees meer