Informatie omtrent inzage medisch dossier

U heeft in maart/april eeen brief van ons gekregen waarbij u toestemming kon geven voor het LSP.In deze brief werd ook vermeld dat u zich kon aanmelden op ons portaal.

https://huisartsdebruijn.uwzorgonline.nl

Na uw aanmelding op deze website geven wij een akkoord en dan kunt u in dit portaal uw herhaalrecepten en eventuele vragen stellen. Helaas kunnen we de agenda ivm Corona nog niet open zetten om zelf afspraken te maken.

Ook kunt u vanaf 1 juli in uw eigen status kijken. Dit zal best even wennen zijn voor beide partijden, maar we hopen dat het soepel verloopt.

 

Met vriendlijke groet,

Gerard De Bruijn, huisarts